Prvým krokom k spokojnému bývaniu je vypracovanie kvalitného projektu. Naším cieľom je
spoločnými krokmi navrhnúť dom, ktorý bude spĺňať všetky Vaše očakávania.
 Naša projekčná kancelária vznikla v roku 2003. Odvtedy sme vypracovali niekoľko desiatok
individuálnych projektov rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti.
Zameriavame sa na vypracovávanie individuálnych projektov murovaných objektov a predo-
všetkým objektov na báze dreva, tzv. drevostavby. Venujeme sa rôznym typom drevostavieb :
sendvičové ( panelové ), stĺpikové ( montáž stavby na mieste ), hrázdené ( kombinácia drevenej
priznanej konštrukcie a výplňového muriva ), zrubové ( vychádzajúce z tradície a architektúry 
ľudového staviteľstva ), resp. drevostavby s maximálnym využitím prírodných materiálov a v
rôznych energetických štandardoch ( nízkoenergetické alebo energeticky pasívne budovy ) podľa Vaších predstáv.
Naša projekčná kancelária ponúka nasledovné služby :
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie, resp. ohlásenie
- dopracovanie projektovej dokumentácie katalógových ( typových ) projektov zakúpených v inej projekčnej kancelárii
- vypracovanie zmien projektovej dokumentácie katalógových ( typových ) projektov zakúpených v inej projekčnej kancelárii
- vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením
- vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby
- návrh stavebných úprav rekonštruovaných budov na štandard nízkoenergetických alebo energeticky pasívnych budov
- výpočet energetickej náročnosti budov výpočtovým programom PHPP 2007
- vypracovanie posudku „Energetická hospodárnosť budov – projektové hodnotenie“ pre účely stavebného konania